رمان دختران زمینی،پسران آسمانی18(قسمت آخر)

18

قسمت آخر...

کاورش رو تو پست اول گذاشتم


ادامه مطلب
[ پنجشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 16:29 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان دختران زمینی،پسران آسمانی17

[ پنجشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 16:28 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان دختران زمینی،پسران آسمانی16

[ پنجشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 16:25 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان دختران زمینی،پسران آسمانی15

[ پنجشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 16:22 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان دختران زمینی،پسران آسمانی14

[ پنجشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 16:20 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان دختران زمینی،پسران آسمانی13

[ پنجشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 16:18 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان دختران زمینی،پسران آسمانی12

[ پنجشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 16:17 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان دختران زمینی،پسران آسمانی11

[ پنجشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 16:15 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان دختران زمینی،پسران آسمانی10

[ پنجشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 16:14 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان دختران زمینی،پسران آسمانی9

[ پنجشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 16:12 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان دختران زمینی،پسران آسمانی8

[ پنجشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 16:11 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان دختران زمینی،پسران آسمانی7

[ پنجشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 16:10 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان دختران زمینی،پسران آسمانی6

[ پنجشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 16:9 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان دختران زمینی،پسران آسمانی5

[ پنجشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 16:8 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان دختران زمینی،پسران آسمانی4

[ پنجشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 16:6 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان دختران زمینی،پسران آسمانی3

[ چهارشنبه هفدهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 23:45 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان دختران زمینی،پسران آسمانی2

[ چهارشنبه هفدهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 23:42 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان دختران زمینی،پسران آسمانی1

نویسنده: dokhtare ariai کاربر انجمن

منبع:98ia

خلاصه:

داستان از اونجایی شروع میشه که سه تا دختر که برای دانشگاه تهران انتقالی میگیرن ...این دخترا توی پارکینگ با چهارتا پسر تصادف می کنن ...و این دیدار ها طول کشیده و به لج و لجبازی تبدیل میشه ....اما این دختر ها سرکش و لجباز نمی دونن که این دیدار ها تصادفی نیست ....ادامه مطلب
[ چهارشنبه هفدهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 23:30 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]