بچه هاباورکنین نویسنده از20شهریورغیبش زده معلوم نیست کجاست

فقط یکی ازدوستاش یه پست گذاشته نوشته خواهرمهلاجون بارداره داره به اون میرسه

شمابه بزرگی خودتون ببخشیدبابت تاخیراین رمان


موضوعات مرتبط: رمان وحشی امادلبر(مهلاعلی راد)

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه دوازدهم مهر ۱۳۹۲ | 14:10 | نویسنده : آرزو |
خب اینم ازپست دوم

خب بچه هاتعریف کینین مدرسه بهتون خوش گذشتتتتتتت؟

چه خبرا؟

منکه امروز اونقدردرس دادن مردماموضوعات مرتبط: رمان وحشی امادلبر(مهلاعلی راد)

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه یکم مهر ۱۳۹۲ | 15:6 | نویسنده : آرزو |
بچه هادعاکنین مشکل مهلاجان حل بشه زودبیادبقیشوبزاره کلافه شدم ازبس هرروزرفتم  ونگاه کردم وبشو

اینم ازاین پست یه پست هم فرداظهرداریم

فردابرین مدرسه فقط لبخندبزنین فکرچیزی روهم نکنین


موضوعات مرتبط: رمان وحشی امادلبر(مهلاعلی راد)

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه یکم مهر ۱۳۹۲ | 0:13 | نویسنده : آرزو |
خب این ازادامش

بچه هانمیدونم نویسندش کجارفته خبری ازش نیست چندروبگذره میمونین توخماری رمان


موضوعات مرتبط: رمان وحشی امادلبر(مهلاعلی راد)

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۲ | 21:24 | نویسنده : آرزو |
خب اینم ادامش

نظریادتون نره هااااااااااااااااا


موضوعات مرتبط: رمان وحشی امادلبر(مهلاعلی راد)

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه بیست و سوم شهریور ۱۳۹۲ | 13:26 | نویسنده : آرزو |
خب اینم پست بعدی

به شدت حوصلم سررفتههههههههههه


موضوعات مرتبط: رمان وحشی امادلبر(مهلاعلی راد)

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیستم شهریور ۱۳۹۲ | 18:26 | نویسنده : آرزو |
نظرفرامموووووووووووش نشه لطفا


موضوعات مرتبط: رمان وحشی امادلبر(مهلاعلی راد)

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه هجدهم شهریور ۱۳۹۲ | 17:39 | نویسنده : آرزو |
نظرفراموش نشه لطفا


موضوعات مرتبط: رمان وحشی امادلبر(مهلاعلی راد)

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه هفدهم شهریور ۱۳۹۲ | 14:20 | نویسنده : آرزو |

ببخشیدبابت تاخیررررررررررررر


موضوعات مرتبط: رمان وحشی امادلبر(مهلاعلی راد)

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه هفدهم شهریور ۱۳۹۲ | 14:18 | نویسنده : آرزو |
بچه هاخبررررررربد

نویسنده رمان نمیدونم چش شده فعلاگرفتاره پستارودیربه دیرمیذاره

بایدصبرکنین وبه پست کم عادت کنینموضوعات مرتبط: رمان وحشی امادلبر(مهلاعلی راد)

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه یازدهم شهریور ۱۳۹۲ | 16:16 | نویسنده : آرزو |
اینم پست سوم امروزززززززز

بچه هاصندلی داغ امروزفراموش نشه هامنتظرتونم


موضوعات مرتبط: رمان وحشی امادلبر(مهلاعلی راد)

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه دهم شهریور ۱۳۹۲ | 16:19 | نویسنده : آرزو |
اینم پست دووووووووووم

بفرماییدبخونیدنظرفرامووووووش نشههههههههههه


موضوعات مرتبط: رمان وحشی امادلبر(مهلاعلی راد)

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه دهم شهریور ۱۳۹۲ | 16:18 | نویسنده : آرزو |
سلوووووووم برهمگی

چورین خوشملا؟

خوبین؟؟؟؟؟؟

من اومدم باپست جدیددددددد

بابت دیروزببخشین دسترسی به نت نداشتم شبم که نت سرعت نداشت تابراتون پست بزارم

عوضش الان اومدم باسه تاپست تپلیییییییی

نظراتم تپل باشه ها


موضوعات مرتبط: رمان وحشی امادلبر(مهلاعلی راد)

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه دهم شهریور ۱۳۹۲ | 16:16 | نویسنده : آرزو |

بچه هااااااااااااااااااا

چرانظرنمیدین؟

اخه چرا؟

من گوناه دالماااااااااا

منواذیت نکینین


موضوعات مرتبط: رمان وحشی امادلبر(مهلاعلی راد)

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه هشتم شهریور ۱۳۹۲ | 14:29 | نویسنده : آرزو |
خببببببب اینم یه پست تپل

نظرات خواهشاتپل باااااااااااشه


موضوعات مرتبط: رمان وحشی امادلبر(مهلاعلی راد)

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه هشتم شهریور ۱۳۹۲ | 14:26 | نویسنده : آرزو |
اینم پست دوم بقیش باشه فردابرای امروزبسه
موضوعات مرتبط: رمان وحشی امادلبر(مهلاعلی راد)

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه هفتم شهریور ۱۳۹۲ | 16:4 | نویسنده : آرزو |

وای ممنون بخاطرنظرات

اینم پست جدیداین رمان

نظرات زیادباشه تندتندمیزارمموضوعات مرتبط: رمان وحشی امادلبر(مهلاعلی راد)

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه هفتم شهریور ۱۳۹۲ | 16:3 | نویسنده : آرزو |
اینم پستم فقط بخاطرسعیدهyasعزیزمیزارما

نظرزیادنباشه

پست نداررررررررررررررریم


موضوعات مرتبط: رمان وحشی امادلبر(مهلاعلی راد)

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ششم شهریور ۱۳۹۲ | 14:16 | نویسنده : آرزو |
خب اینم پست چهارم رمان

دلنااااااااااااااااازجونم مرسی عزیزم بابت خلاصه ای که دادی

واقعاجالبه

حتمامیخونمش


موضوعات مرتبط: رمان وحشی امادلبر(مهلاعلی راد)

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ششم شهریور ۱۳۹۲ | 13:52 | نویسنده : آرزو |
اینم پست سوم دلنازجونم

بچه هارمان محشریه ها

پس نظرات کووووووووووووووو؟


موضوعات مرتبط: رمان وحشی امادلبر(مهلاعلی راد)

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه پنجم شهریور ۱۳۹۲ | 12:24 | نویسنده : آرزو |
بچه هااین پست خیلی تپله ها

نظرات تپل نباشه ازپست خبری نیستا

اینم فقط بخاطردلنازجوووووووووون


موضوعات مرتبط: رمان وحشی امادلبر(مهلاعلی راد)

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه پنجم شهریور ۱۳۹۲ | 0:49 | نویسنده : آرزو |

خبببببببببببب

آرزواومده بایه رمان زیبابازم از...................

مهلاجووووووووووووووووووونم

بچه هارمانهای مهلاجون که خوندین هوس وگرما،هکرقلب،والان داریممممممممممممممممممممم

وحشی امادلبرررررررررررر

خلاصه ی رمان:

اگر خاندانم نفرین شده...اگر انگشت نمای خاص و عام شدیم...اگر پدرم زنا کار بوده...اگر مادرم خیانتکار بوده....اگر برادرم از دوری یار در خیابان ها نفس های آخرش را کشید...غمی نیست...اندوهی نیست...زجری نیست...دردی نیست...اما...

خواهرم را ...پاره ی تنم را...تنها دلیل زندگیم را...وجودم را...نابودش کرد...پر پرش کرد..دلش را شکست و او را گرفتش....از من...از منی که جنسم از سنگ است...از منی که بی احساس تر از آهنم...از منی که سنگدل تر از شیطانم...

آتشم زد...آتشش میزنم....نابودم کرد...نابودش میکنم...جگرم را خون کرد...جگرش را خون میکنم...پست فطرت امیدم را گرفت ...کمرش را خم میکنم....

قلبم را تکه تکه کرد...بند بند وجودم را لرزاند...زمینم زد...بی انصاف..زندگیم را جهنم کرد...پس چرا من نکنم!!

لعنت ...لعنت به تو که چشمانم را از نفرت.. خون کردی...لعنت به تو که خوی وحشی ام را برگرداندی...

من شینا...فرزند ارشد خاندان سلطنتی و بزرگ جهانگیر.. قسم میخورم به اجدادم... روزی بر زمینت خواهم زد...

تیر من رها میشود...تیری که روزی جگرت را خون میکند...و به جایی نخواهد نشست جز....

قلبـــــــــــــت....

نویسنده:مهلاعلی راد

منبع:نودوهشتیاموضوعات مرتبط: رمان وحشی امادلبر(مهلاعلی راد)

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه چهارم شهریور ۱۳۹۲ | 15:1 | نویسنده : آرزو |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.