هکرقلب54(قسمت آخر)

بچه هابخاطرویرایش

نظراتتون پاک شد

ببخشین


ادامه مطلب
[ چهارشنبه پنجم تیر 1392 ] [ 12:54 ] [ آرزو ]
[ ]

هکرقلب53

هکرقلب53


ادامه مطلب
[ چهارشنبه پنجم تیر 1392 ] [ 12:53 ] [ آرزو ]
[ ]

هکرقلب52

هکرقلب52


ادامه مطلب
[ چهارشنبه پنجم تیر 1392 ] [ 12:52 ] [ آرزو ]
[ ]

هکرقلب51

هکرقلب51


ادامه مطلب
[ چهارشنبه پنجم تیر 1392 ] [ 12:51 ] [ آرزو ]
[ ]

هکرقلب50

[ چهارشنبه پنجم تیر 1392 ] [ 12:49 ] [ آرزو ]
[ ]

هکرقلب49

[ چهارشنبه پنجم تیر 1392 ] [ 12:49 ] [ آرزو ]
[ ]

هکرقلب48

[ چهارشنبه پنجم تیر 1392 ] [ 12:47 ] [ آرزو ]
[ ]

هکرقلب47

دوباره بازسازی شد


ادامه مطلب
[ چهارشنبه پنجم تیر 1392 ] [ 12:47 ] [ آرزو ]
[ ]

هکرقلب46

سلام این یه پستوبه خاطرمهشادگذاشتم که کچلم کردا

خواننده هاحتمابخونینشاخیلی جالبه این قسمت


ادامه مطلب
[ جمعه سی و یکم خرداد 1392 ] [ 2:5 ] [ دلـارامــ ]
[ ]

هکرقلب45

ای بابابچه هارسمامنوکشتینا

بیاین یه پست خیلی طولانی گذاشتم

این اخرین پسته ها

دیگه نمیزارم

تقدیم مهشاد-ماهتیسا-فاطی-نسترن وبقیه دوستان

اینقدرگفتین منم شروع کردم به خوندن ببینم چطوری؟الان قسمت5هستم


ادامه مطلب
[ پنجشنبه سی ام خرداد 1392 ] [ 23:7 ] [ دلـارامــ ]
[ ]

هکرقلب44

بچه هافعلااین یه پستوبخونین منم برم شام بخورم بیام پست بعدی روبزارم وتمام تافردا


نسترن جان حدوا8یا9قسمت دیگه مونده که ازدست منم خلاص بشید


ادامه مطلب
[ پنجشنبه سی ام خرداد 1392 ] [ 22:25 ] [ دلـارامــ ]
[ ]

هکرقلب43

اینم پست43 بخاطرماهتیسا-نسترن-رهی-فاطی-ساحل وبقیه دوستان


ادامه مطلب
[ پنجشنبه سی ام خرداد 1392 ] [ 21:23 ] [ دلـارامــ ]
[ ]

هکرقلب42

اینم برای ماهتیسای عزیز که کم طاقته

بچه هااین پست تپله هاپس نظراتم تاوقتی برمیگردم تپل باشنا


ادامه مطلب
[ پنجشنبه سی ام خرداد 1392 ] [ 19:33 ] [ دلـارامــ ]
[ ]

هکرقلب41

هکرقلب41

خب بچه هاواقعاممنون که نظردادین مرسییییییییییییییییییییی

اینم 1پست الان داشته باشین یه کارکوچولودارم بایدبرم بیرون دوباره برگردم تواین گرما

شبساعت11دوتاپست هم میزارم


ادامه مطلب
[ پنجشنبه سی ام خرداد 1392 ] [ 19:26 ] [ دلـارامــ ]
[ ]

هکرقلب40

اینم دوپستتتتتتتت

بقیش باشه عصررررررررر

ممنون نظرمیدین


ادامه مطلب
[ پنجشنبه سی ام خرداد 1392 ] [ 14:20 ] [ آرزو ]
[ ]

هکرقلب39

سلام من اومدم بادوتاپست

ممنونم که نظردادین

رهی جان اینم تقدیم تووووووووووو

بچه عاعصرکلاس دارم ساعت7به بعددوتادیگه هم میزارم پس فرداتموم میشه


ادامه مطلب
[ پنجشنبه سی ام خرداد 1392 ] [ 14:18 ] [ دلـارامــ ]
[ ]

هکرقلب38

سلام

الان موندین توخماری؟

حالتون جااومد؟

نامردیه میاین میخونین نظرنمیدین من ازوقتم میگذرم هی میام پست میزارم یه نظرخشک وخالی نمیزارین

حالااینوبه خاطرمارمولک گذاشتم ببینم فرداچی پیش میاد


ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392 ] [ 23:24 ] [ آرزو ]
[ ]

هکرقلب37

خب اینم پست اخررررررر

دیگه نداریم تانظرات خوب باشه

حالاخوددانیدددددددددددددددد


ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392 ] [ 0:41 ] [ آرزو ]
[ ]

هکرقلب36

قسمتای36و37 مال فردا(چهارشنبه)هستن اگه نظرات کم باشه ازپنج شنبه یه پست میازرم اونم کوتاه


ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392 ] [ 0:40 ] [ آرزو ]
[ ]

هکرقلب35

بچه نظرات کن شده ها

اگه اینجوری باشه منم بجای روزی7پست یه پست میزارما

اولین تنبیهتون اینکه برای فردادوتاپست بزارم تاببینم نظرات چطورین


ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392 ] [ 0:37 ] [ آرزو ]
[ ]

هکرقلب34

بچه هاپستای فرداروهم الان میزارم

فردانیستم اماوقتی اومدم میخوام نظرات بترکوننا


ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392 ] [ 0:35 ] [ آرزو ]
[ ]

هکرقلب33

اینم اخرین پست امرووووز


ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1392 ] [ 17:48 ] [ آرزو ]
[ ]

هکرقلب32

اینم پست دوم امروز


ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1392 ] [ 17:47 ] [ آرزو ]
[ ]

هکرقلب31

اینم سه پست امروز

بچه هاشب بعد12میزارم خونه نیستم

ساراجان من اون رمانونخوندم


ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1392 ] [ 17:46 ] [ آرزو ]
[ ]

هکرقلب30

اینم اخرین پست امشب


ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1392 ] [ 23:28 ] [ آرزو ]
[ ]

هکرقلب29

اینم پست دوم امشب

نظررررررررررررررررررررررررر


ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1392 ] [ 23:25 ] [ آرزو ]
[ ]

هکرقلب28

سلاممممممممم

اینم سه پست امشب

بچه هابه احتمال زیادفردانباشم اگه فردانباشم صبح پستارومیزارم میرم

واماساراجان من اون پیامتوبرای مهلافرستادم اگه جواب دادمیگم بهت هرازگاهی یه سری بزن بهم تابگم


ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1392 ] [ 23:24 ] [ دلـارامــ ]
[ ]

عکس شخصیتای هکرقلب

بچه هاهمونطورکه قول داده بودم هرووقت نظرات زیادباشه عکسای شخصیتاروبزارم بفرمایین

الوعده وفا


ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1392 ] [ 22:42 ] [ آرزو ]
[ ]

هکرقلب27

بچه هااینم سه پست عصر

بقیه شب میزارم


ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1392 ] [ 17:43 ] [ دلـارامــ ]
[ ]

هکرقلب26

بدوبخون نظررررررررربده


ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1392 ] [ 17:42 ] [ دلـارامــ ]
[ ]

هکرقلب25

ببخشین دیرشد

بچه هاشب عکس شخصیاتورومیزارم پس حسابی نظربزارید


ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1392 ] [ 17:40 ] [ دلـارامــ ]
[ ]

هکرقلب24

بلاخره بعد از این پست میرسیم به قسمت هایی که هیــــــجان وارد رمان میشه0

خب اینم پست سوم من منتظرنظراتون هستما


ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1392 ] [ 13:25 ] [ دلـارامــ ]
[ ]

هکرقلب23

اینم پست23


ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1392 ] [ 13:24 ] [ دلـارامــ ]
[ ]

هکرقلب22

سلام منواومدم

سه پست الان میزارم

سه پست هم عصر


ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1392 ] [ 13:20 ] [ دلـارامــ ]
[ ]

هکرقلب21

هکرقلب21

اخرین پست امشب

دعایادتون نرههههههههههههه


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و ششم خرداد 1392 ] [ 23:10 ] [ دلـارامــ ]
[ ]

هکرقلب20

خب دوپست هم امشب میزارم وتموم

بچه هاتوروجون هرکی دوست دارین دعام کنین فرداکارنامه میدن

اگه اونی بودکه من میخوام تاهرجابخواین میزارم


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و ششم خرداد 1392 ] [ 23:9 ] [ دلـارامــ ]
[ ]

هکرقلب19

این پست19

من کاردارم بقیشومیام ساعت10ونیم میزارم فعلادوستاننننننننننن


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و ششم خرداد 1392 ] [ 22:2 ] [ دلـارامــ ]
[ ]

هکرقلب18

برین ادامه اون نظرقشنگه روهم لطفابزارینننننننننننننننننننن


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و ششم خرداد 1392 ] [ 22:0 ] [ دلـارامــ ]
[ ]

هکرقلب17

بچه  هااومدمممممممممم

اینم ادامه داستان

بچه هانظرزیادبزاریناشایدمهلاجون اومدن دیدنا

حالاازمن گفتن بود

مارمولک-رهی-ساحل-فاطی مرسی که هستین ونظرمیزارین


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و ششم خرداد 1392 ] [ 21:58 ] [ دلـارامــ ]
[ ]

هکرقلب16

بچه هامن دارم میرم بیرون ساعت9به بعدبقیشومیزارم شرمنده فعلابه اینانظربدین

نظربدیناااااااااااا


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و ششم خرداد 1392 ] [ 18:41 ] [ دلـارامــ ]
[ ]

هکرقلب15

هکرقلب15


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و ششم خرداد 1392 ] [ 18:38 ] [ دلـارامــ ]
[ ]

هکرقلب14

خب اینم تقدیم دوستای باوفا

فاطی-رهی-ساحل


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و ششم خرداد 1392 ] [ 18:37 ] [ دلـارامــ ]
[ ]

هکرقلب13

نامردیه هاااااااا

پس نظرات کووووووووووووووو

نمیزارمااگه زیادنظرندین*

اگه نظرات خوب باشه بازم بعدم5میزارما


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و ششم خرداد 1392 ] [ 13:20 ] [ دلـارامــ ]
[ ]

هکرقلب12

هکرقلب12

بچه هازودتراز2گذاشتماپس زودتراون نظرخوشگله روبزارین


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و ششم خرداد 1392 ] [ 13:17 ] [ دلـارامــ ]
[ ]

هکرقلب11

این پست هم تقدیم ساحل عزیز


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و ششم خرداد 1392 ] [ 13:14 ] [ دلـارامــ ]
[ ]

هکرقلب10

اینم قسمت بعدی

خب بست دیگه بقیش فردابعدازساعت2

بازم میگم نظرزیادباشه عکس شخصیتارومیزارما


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و ششم خرداد 1392 ] [ 1:57 ] [ دلـارامــ ]
[ ]

هکرقلب9

اینم پست بعدی


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و ششم خرداد 1392 ] [ 1:52 ] [ دلـارامــ ]
[ ]

هکرقلب8

ممنون ازدوستان عزیزی که نظرگذاشتن به افتخارشون این پستاروالان میذارم بقیش ظهر طرفای 2


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و ششم خرداد 1392 ] [ 1:49 ] [ دلـارامــ ]
[ ]

هکرقلب7

نظرات خوب باشه عکس شخصیتاروهم میزارما


ادامه مطلب
[ شنبه بیست و پنجم خرداد 1392 ] [ 23:55 ] [ دلـارامــ ]
[ ]

هکرقلب6

بچه هاقسمت اخرش تنها33تانظرداشت شمادوتاهم نمیزارینا


ادامه مطلب
[ شنبه بیست و پنجم خرداد 1392 ] [ 23:55 ] [ دلـارامــ ]
[ ]