♥ دوسـ ـتـداران رمـان ♥
انواع رمان های فانتزی،عاشقانه،اجتماعی 
بچه هابخاطرویرایش

نظراتتون پاک شد

ببخشین


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ چهارشنبه پنجم تیر 1392 ] [ 12:54 ] [ آرزو ]
هکرقلب53


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ چهارشنبه پنجم تیر 1392 ] [ 12:53 ] [ آرزو ]

هکرقلب52


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ چهارشنبه پنجم تیر 1392 ] [ 12:52 ] [ آرزو ]
هکرقلب51


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ چهارشنبه پنجم تیر 1392 ] [ 12:51 ] [ آرزو ]
[ چهارشنبه پنجم تیر 1392 ] [ 12:49 ] [ آرزو ]
[ چهارشنبه پنجم تیر 1392 ] [ 12:49 ] [ آرزو ]
[ چهارشنبه پنجم تیر 1392 ] [ 12:47 ] [ آرزو ]
دوباره بازسازی شد


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ چهارشنبه پنجم تیر 1392 ] [ 12:47 ] [ آرزو ]
سلام این یه پستوبه خاطرمهشادگذاشتم که کچلم کردا

خواننده هاحتمابخونینشاخیلی جالبه این قسمت


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ جمعه سی و یکم خرداد 1392 ] [ 2:5 ] [ دلـارامــ ]
ای بابابچه هارسمامنوکشتینا

بیاین یه پست خیلی طولانی گذاشتم

این اخرین پسته ها

دیگه نمیزارم

تقدیم مهشاد-ماهتیسا-فاطی-نسترن وبقیه دوستان

اینقدرگفتین منم شروع کردم به خوندن ببینم چطوری؟الان قسمت5هستم


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ پنجشنبه سی ام خرداد 1392 ] [ 23:7 ] [ دلـارامــ ]
بچه هافعلااین یه پستوبخونین منم برم شام بخورم بیام پست بعدی روبزارم وتمام تافردا


نسترن جان حدوا8یا9قسمت دیگه مونده که ازدست منم خلاص بشید


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ پنجشنبه سی ام خرداد 1392 ] [ 22:25 ] [ دلـارامــ ]
اینم پست43 بخاطرماهتیسا-نسترن-رهی-فاطی-ساحل وبقیه دوستان


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ پنجشنبه سی ام خرداد 1392 ] [ 21:23 ] [ دلـارامــ ]
اینم برای ماهتیسای عزیز که کم طاقته

بچه هااین پست تپله هاپس نظراتم تاوقتی برمیگردم تپل باشنا


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ پنجشنبه سی ام خرداد 1392 ] [ 19:33 ] [ دلـارامــ ]
هکرقلب41

خب بچه هاواقعاممنون که نظردادین مرسییییییییییییییییییییی

اینم 1پست الان داشته باشین یه کارکوچولودارم بایدبرم بیرون دوباره برگردم تواین گرما

شبساعت11دوتاپست هم میزارم


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ پنجشنبه سی ام خرداد 1392 ] [ 19:26 ] [ دلـارامــ ]
اینم دوپستتتتتتتت

بقیش باشه عصررررررررر

ممنون نظرمیدین


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ پنجشنبه سی ام خرداد 1392 ] [ 14:20 ] [ آرزو ]
سلام من اومدم بادوتاپست

ممنونم که نظردادین

رهی جان اینم تقدیم تووووووووووو

بچه عاعصرکلاس دارم ساعت7به بعددوتادیگه هم میزارم پس فرداتموم میشه


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ پنجشنبه سی ام خرداد 1392 ] [ 14:18 ] [ دلـارامــ ]
سلام

الان موندین توخماری؟

حالتون جااومد؟

نامردیه میاین میخونین نظرنمیدین من ازوقتم میگذرم هی میام پست میزارم یه نظرخشک وخالی نمیزارین

حالااینوبه خاطرمارمولک گذاشتم ببینم فرداچی پیش میاد


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392 ] [ 23:24 ] [ آرزو ]
خب اینم پست اخررررررر

دیگه نداریم تانظرات خوب باشه

حالاخوددانیدددددددددددددددد


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392 ] [ 0:41 ] [ آرزو ]
قسمتای36و37 مال فردا(چهارشنبه)هستن اگه نظرات کم باشه ازپنج شنبه یه پست میازرم اونم کوتاه


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392 ] [ 0:40 ] [ آرزو ]
بچه نظرات کن شده ها

اگه اینجوری باشه منم بجای روزی7پست یه پست میزارما

اولین تنبیهتون اینکه برای فردادوتاپست بزارم تاببینم نظرات چطورین


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392 ] [ 0:37 ] [ آرزو ]
بچه هاپستای فرداروهم الان میزارم

فردانیستم اماوقتی اومدم میخوام نظرات بترکوننا


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و نهم خرداد 1392 ] [ 0:35 ] [ آرزو ]
اینم اخرین پست امرووووز


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1392 ] [ 17:48 ] [ آرزو ]
اینم پست دوم امروز


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1392 ] [ 17:47 ] [ آرزو ]
اینم سه پست امروز

بچه هاشب بعد12میزارم خونه نیستم

ساراجان من اون رمانونخوندم


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ سه شنبه بیست و هشتم خرداد 1392 ] [ 17:46 ] [ آرزو ]
اینم اخرین پست امشب


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1392 ] [ 23:28 ] [ آرزو ]
اینم پست دوم امشب

نظررررررررررررررررررررررررر


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1392 ] [ 23:25 ] [ آرزو ]
سلاممممممممم

اینم سه پست امشب

بچه هابه احتمال زیادفردانباشم اگه فردانباشم صبح پستارومیزارم میرم

واماساراجان من اون پیامتوبرای مهلافرستادم اگه جواب دادمیگم بهت هرازگاهی یه سری بزن بهم تابگم


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1392 ] [ 23:24 ] [ دلـارامــ ]
بچه هاهمونطورکه قول داده بودم هرووقت نظرات زیادباشه عکسای شخصیتاروبزارم بفرمایین

الوعده وفا


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1392 ] [ 22:42 ] [ آرزو ]
بچه هااینم سه پست عصر

بقیه شب میزارم


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1392 ] [ 17:43 ] [ دلـارامــ ]
بدوبخون نظررررررررربده


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1392 ] [ 17:42 ] [ دلـارامــ ]
ببخشین دیرشد

بچه هاشب عکس شخصیاتورومیزارم پس حسابی نظربزارید


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1392 ] [ 17:40 ] [ دلـارامــ ]
بلاخره بعد از این پست میرسیم به قسمت هایی که هیــــــجان وارد رمان میشه0

خب اینم پست سوم من منتظرنظراتون هستما


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1392 ] [ 13:25 ] [ دلـارامــ ]
اینم پست23


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1392 ] [ 13:24 ] [ دلـارامــ ]
سلام منواومدم

سه پست الان میزارم

سه پست هم عصر


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1392 ] [ 13:20 ] [ دلـارامــ ]
هکرقلب21

اخرین پست امشب

دعایادتون نرههههههههههههه


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و ششم خرداد 1392 ] [ 23:10 ] [ دلـارامــ ]
خب دوپست هم امشب میزارم وتموم

بچه هاتوروجون هرکی دوست دارین دعام کنین فرداکارنامه میدن

اگه اونی بودکه من میخوام تاهرجابخواین میزارم


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و ششم خرداد 1392 ] [ 23:9 ] [ دلـارامــ ]
این پست19

من کاردارم بقیشومیام ساعت10ونیم میزارم فعلادوستاننننننننننن


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و ششم خرداد 1392 ] [ 22:2 ] [ دلـارامــ ]
برین ادامه اون نظرقشنگه روهم لطفابزارینننننننننننننننننننن


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و ششم خرداد 1392 ] [ 22:0 ] [ دلـارامــ ]
بچه  هااومدمممممممممم

اینم ادامه داستان

بچه هانظرزیادبزاریناشایدمهلاجون اومدن دیدنا

حالاازمن گفتن بود

مارمولک-رهی-ساحل-فاطی مرسی که هستین ونظرمیزارین


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و ششم خرداد 1392 ] [ 21:58 ] [ دلـارامــ ]
بچه هامن دارم میرم بیرون ساعت9به بعدبقیشومیزارم شرمنده فعلابه اینانظربدین

نظربدیناااااااااااا


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و ششم خرداد 1392 ] [ 18:41 ] [ دلـارامــ ]
هکرقلب15


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و ششم خرداد 1392 ] [ 18:38 ] [ دلـارامــ ]
خب اینم تقدیم دوستای باوفا

فاطی-رهی-ساحل


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و ششم خرداد 1392 ] [ 18:37 ] [ دلـارامــ ]
نامردیه هاااااااا

پس نظرات کووووووووووووووو

نمیزارمااگه زیادنظرندین*

اگه نظرات خوب باشه بازم بعدم5میزارما


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و ششم خرداد 1392 ] [ 13:20 ] [ دلـارامــ ]
هکرقلب12

بچه هازودتراز2گذاشتماپس زودتراون نظرخوشگله روبزارین


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و ششم خرداد 1392 ] [ 13:17 ] [ دلـارامــ ]
این پست هم تقدیم ساحل عزیز


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و ششم خرداد 1392 ] [ 13:14 ] [ دلـارامــ ]
اینم قسمت بعدی

خب بست دیگه بقیش فردابعدازساعت2

بازم میگم نظرزیادباشه عکس شخصیتارومیزارما


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و ششم خرداد 1392 ] [ 1:57 ] [ دلـارامــ ]
اینم پست بعدی


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و ششم خرداد 1392 ] [ 1:52 ] [ دلـارامــ ]
ممنون ازدوستان عزیزی که نظرگذاشتن به افتخارشون این پستاروالان میذارم بقیش ظهر طرفای 2


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و ششم خرداد 1392 ] [ 1:49 ] [ دلـارامــ ]
نظرات خوب باشه عکس شخصیتاروهم میزارما


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ شنبه بیست و پنجم خرداد 1392 ] [ 23:55 ] [ دلـارامــ ]
بچه هاقسمت اخرش تنها33تانظرداشت شمادوتاهم نمیزارینا


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)
ادامه مطلب
[ شنبه بیست و پنجم خرداد 1392 ] [ 23:55 ] [ دلـارامــ ]
........ مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

هیچكس لیاقت اشكهای تو را ندارد و كسی كه چنین ارزشی دارد باعث اشك ریختن تو نمی شود اگر كسی تو را آنطوركه میخواهی دوست ندارد به این معنی نیست كه تو را با تمام وجودش دوست ندارد دوست واقعی كسی است كه دستهای تورابگیردولی قلب تورالمس كند بدترین شكل دلتنگی برای كسی آن است كه در كنار او باشی و بدانی كه هرگزبه اونخواهی رسید

*****
خوش آمدید امید وارم لحظات خوبی رو اینجا سپری کنید و لذت ببرید نطر یادتون نره
منبع اکثریت رمان ها 98iaمیباشد

با تشکر مدیر وبلاگ :دلارام وآرزو

وبلاگ بعدی ما در صورت هرگونه مشکل:romandoostan4.blogfa.com
موضوعات وب
امکانات وب
blogfa.comOnline User
IranSkin go Upدر اين وبلاگ
در كل اينترنت