بچه هابخاطرویرایش

نظراتتون پاک شد

ببخشین


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ | 12:54 | نویسنده : آرزو |
هکرقلب53


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ | 12:53 | نویسنده : آرزو |

هکرقلب52


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ | 12:52 | نویسنده : آرزو |
هکرقلب51


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ | 12:51 | نویسنده : آرزو |
تاريخ : چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ | 12:49 | نویسنده : آرزو |
تاريخ : چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ | 12:49 | نویسنده : آرزو |
تاريخ : چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ | 12:47 | نویسنده : آرزو |
دوباره بازسازی شد


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه پنجم تیر ۱۳۹۲ | 12:47 | نویسنده : آرزو |
سلام این یه پستوبه خاطرمهشادگذاشتم که کچلم کردا

خواننده هاحتمابخونینشاخیلی جالبه این قسمت


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه سی و یکم خرداد ۱۳۹۲ | 2:5 | نویسنده : دلـارامــ |
ای بابابچه هارسمامنوکشتینا

بیاین یه پست خیلی طولانی گذاشتم

این اخرین پسته ها

دیگه نمیزارم

تقدیم مهشاد-ماهتیسا-فاطی-نسترن وبقیه دوستان

اینقدرگفتین منم شروع کردم به خوندن ببینم چطوری؟الان قسمت5هستم


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه سی ام خرداد ۱۳۹۲ | 23:7 | نویسنده : دلـارامــ |
بچه هافعلااین یه پستوبخونین منم برم شام بخورم بیام پست بعدی روبزارم وتمام تافردا


نسترن جان حدوا8یا9قسمت دیگه مونده که ازدست منم خلاص بشید


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه سی ام خرداد ۱۳۹۲ | 22:25 | نویسنده : دلـارامــ |
اینم پست43 بخاطرماهتیسا-نسترن-رهی-فاطی-ساحل وبقیه دوستان


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه سی ام خرداد ۱۳۹۲ | 21:23 | نویسنده : دلـارامــ |
اینم برای ماهتیسای عزیز که کم طاقته

بچه هااین پست تپله هاپس نظراتم تاوقتی برمیگردم تپل باشنا


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه سی ام خرداد ۱۳۹۲ | 19:33 | نویسنده : دلـارامــ |
هکرقلب41

خب بچه هاواقعاممنون که نظردادین مرسییییییییییییییییییییی

اینم 1پست الان داشته باشین یه کارکوچولودارم بایدبرم بیرون دوباره برگردم تواین گرما

شبساعت11دوتاپست هم میزارم


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه سی ام خرداد ۱۳۹۲ | 19:26 | نویسنده : دلـارامــ |
اینم دوپستتتتتتتت

بقیش باشه عصررررررررر

ممنون نظرمیدین


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه سی ام خرداد ۱۳۹۲ | 14:20 | نویسنده : آرزو |
سلام من اومدم بادوتاپست

ممنونم که نظردادین

رهی جان اینم تقدیم تووووووووووو

بچه عاعصرکلاس دارم ساعت7به بعددوتادیگه هم میزارم پس فرداتموم میشه


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه سی ام خرداد ۱۳۹۲ | 14:18 | نویسنده : دلـارامــ |
سلام

الان موندین توخماری؟

حالتون جااومد؟

نامردیه میاین میخونین نظرنمیدین من ازوقتم میگذرم هی میام پست میزارم یه نظرخشک وخالی نمیزارین

حالااینوبه خاطرمارمولک گذاشتم ببینم فرداچی پیش میاد


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۲ | 23:24 | نویسنده : آرزو |
خب اینم پست اخررررررر

دیگه نداریم تانظرات خوب باشه

حالاخوددانیدددددددددددددددد


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۲ | 0:41 | نویسنده : آرزو |
قسمتای36و37 مال فردا(چهارشنبه)هستن اگه نظرات کم باشه ازپنج شنبه یه پست میازرم اونم کوتاه


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۲ | 0:40 | نویسنده : آرزو |
بچه نظرات کن شده ها

اگه اینجوری باشه منم بجای روزی7پست یه پست میزارما

اولین تنبیهتون اینکه برای فردادوتاپست بزارم تاببینم نظرات چطورین


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۲ | 0:37 | نویسنده : آرزو |
بچه هاپستای فرداروهم الان میزارم

فردانیستم اماوقتی اومدم میخوام نظرات بترکوننا


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۲ | 0:35 | نویسنده : آرزو |
اینم اخرین پست امرووووز


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم خرداد ۱۳۹۲ | 17:48 | نویسنده : آرزو |
اینم پست دوم امروز


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم خرداد ۱۳۹۲ | 17:47 | نویسنده : آرزو |
اینم سه پست امروز

بچه هاشب بعد12میزارم خونه نیستم

ساراجان من اون رمانونخوندم


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه بیست و هشتم خرداد ۱۳۹۲ | 17:46 | نویسنده : آرزو |
اینم اخرین پست امشب


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۲ | 23:28 | نویسنده : آرزو |
اینم پست دوم امشب

نظررررررررررررررررررررررررر


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۲ | 23:25 | نویسنده : آرزو |
سلاممممممممم

اینم سه پست امشب

بچه هابه احتمال زیادفردانباشم اگه فردانباشم صبح پستارومیزارم میرم

واماساراجان من اون پیامتوبرای مهلافرستادم اگه جواب دادمیگم بهت هرازگاهی یه سری بزن بهم تابگم


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۲ | 23:24 | نویسنده : دلـارامــ |
بچه هاهمونطورکه قول داده بودم هرووقت نظرات زیادباشه عکسای شخصیتاروبزارم بفرمایین

الوعده وفا


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۲ | 22:42 | نویسنده : آرزو |
بچه هااینم سه پست عصر

بقیه شب میزارم


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۲ | 17:43 | نویسنده : دلـارامــ |
بدوبخون نظررررررررربده


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۲ | 17:42 | نویسنده : دلـارامــ |
ببخشین دیرشد

بچه هاشب عکس شخصیاتورومیزارم پس حسابی نظربزارید


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۲ | 17:40 | نویسنده : دلـارامــ |
بلاخره بعد از این پست میرسیم به قسمت هایی که هیــــــجان وارد رمان میشه0

خب اینم پست سوم من منتظرنظراتون هستما


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۲ | 13:25 | نویسنده : دلـارامــ |
اینم پست23


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۲ | 13:24 | نویسنده : دلـارامــ |
سلام منواومدم

سه پست الان میزارم

سه پست هم عصر


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۲ | 13:20 | نویسنده : دلـارامــ |
هکرقلب21

اخرین پست امشب

دعایادتون نرههههههههههههه


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲ | 23:10 | نویسنده : دلـارامــ |
خب دوپست هم امشب میزارم وتموم

بچه هاتوروجون هرکی دوست دارین دعام کنین فرداکارنامه میدن

اگه اونی بودکه من میخوام تاهرجابخواین میزارم


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲ | 23:9 | نویسنده : دلـارامــ |
این پست19

من کاردارم بقیشومیام ساعت10ونیم میزارم فعلادوستاننننننننننن


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲ | 22:2 | نویسنده : دلـارامــ |
برین ادامه اون نظرقشنگه روهم لطفابزارینننننننننننننننننننن


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲ | 22:0 | نویسنده : دلـارامــ |
بچه  هااومدمممممممممم

اینم ادامه داستان

بچه هانظرزیادبزاریناشایدمهلاجون اومدن دیدنا

حالاازمن گفتن بود

مارمولک-رهی-ساحل-فاطی مرسی که هستین ونظرمیزارین


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲ | 21:58 | نویسنده : دلـارامــ |
بچه هامن دارم میرم بیرون ساعت9به بعدبقیشومیزارم شرمنده فعلابه اینانظربدین

نظربدیناااااااااااا


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲ | 18:41 | نویسنده : دلـارامــ |
هکرقلب15


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲ | 18:38 | نویسنده : دلـارامــ |
خب اینم تقدیم دوستای باوفا

فاطی-رهی-ساحل


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲ | 18:37 | نویسنده : دلـارامــ |
نامردیه هاااااااا

پس نظرات کووووووووووووووو

نمیزارمااگه زیادنظرندین*

اگه نظرات خوب باشه بازم بعدم5میزارما


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲ | 13:20 | نویسنده : دلـارامــ |
هکرقلب12

بچه هازودتراز2گذاشتماپس زودتراون نظرخوشگله روبزارین


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲ | 13:17 | نویسنده : دلـارامــ |
این پست هم تقدیم ساحل عزیز


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲ | 13:14 | نویسنده : دلـارامــ |
اینم قسمت بعدی

خب بست دیگه بقیش فردابعدازساعت2

بازم میگم نظرزیادباشه عکس شخصیتارومیزارما


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲ | 1:57 | نویسنده : دلـارامــ |
اینم پست بعدی


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲ | 1:52 | نویسنده : دلـارامــ |
ممنون ازدوستان عزیزی که نظرگذاشتن به افتخارشون این پستاروالان میذارم بقیش ظهر طرفای 2


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲ | 1:49 | نویسنده : دلـارامــ |
نظرات خوب باشه عکس شخصیتاروهم میزارما


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۲ | 23:55 | نویسنده : دلـارامــ |
بچه هاقسمت اخرش تنها33تانظرداشت شمادوتاهم نمیزارینا


موضوعات مرتبط: رمان هکرقلب(مهلا)

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۲ | 23:55 | نویسنده : دلـارامــ |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.