رمان المپیاد عشق14(قسمت آخر)

14

قسمت آخر...


ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 17:16 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان المپیاد عشق13

[ پنجشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 17:14 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان المپیاد عشق12

[ پنجشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 17:11 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان المپیاد عشق11

[ پنجشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 17:9 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان المپیاد عشق10

[ پنجشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 17:6 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان المپیاد عشق9

[ پنجشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 16:59 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان المپیاد عشق8

[ پنجشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 16:57 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان المپیاد عشق7

[ پنجشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 16:37 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان المپیاد عشق6

[ پنجشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 16:34 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان المپیاد عشق5

[ پنجشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 16:32 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان المپیاد عشق4

[ پنجشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 16:30 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان المپیاد عشق3

[ شنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 19:3 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان المپیاد عشق2

[ شنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 19:1 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان المپیاد عشق1

نام : المپیاد عشق

نویسنده : پارمیس98

زاویه دید داستان: اول شخص / دختر و پسر داستان

شخصیت های داستان: ایرسا/ روناک / آوا/ تیرداد /پاشا / امیر پارسا
منبع:98ia

خلاصه داستان :

داستان درباره ی سه تا دختر به نام های ایرسا و روناک وآوا هس که توب المپیاد مرحلهی استانی اول شدنو می خوان برای مرحله ی کشوری برن تهران ! در این بین در بین پسرونه هم سه نفر اول شدن که اونا هم برای همین المپیاد در بخش پسرونه می خوان برن تهران و این آغاز ماجرای المپیاد عشق است ...........


ادامه مطلب
[ شنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 18:52 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]