رمان از خیانت تا عشق

صحبت های سمیر و مهرسای واقعی...


ادامه مطلب
[ شنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 16:0 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان از خیانت تا عشق24(قسمت آخر)

24

قسمت آخر...

رمان جلد دوم هم داره که هنوز کامل نشده ستادامه مطلب
[ شنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 15:59 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان از خیانت تا عشق23

[ شنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 15:54 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان از خیانت تا عشق22

[ شنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 15:51 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان از خیانت تا عشق21

[ شنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 15:47 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان از خیانت تا عشق20

[ شنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 15:45 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان از خیانت تا عشق19

[ شنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 15:42 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان از خیانت تا عشق18

18

دیروز هر چه قدر سعی کردم نتونستم پست بذارم نمیدونم چرا:|


ادامه مطلب
[ شنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 15:40 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان از خیانت تا عشق17

[ شنبه هجدهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 15:36 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان از خیانت تا عشق16

[ پنجشنبه شانزدهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 19:39 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان از خیانت تا عشق15

[ چهارشنبه پانزدهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 16:39 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان از خیانت تا عشق14

[ چهارشنبه پانزدهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 16:32 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان از خیانت تا عشق13

[ چهارشنبه پانزدهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 16:28 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان از خیانت تا عشق12

[ دوشنبه سیزدهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 22:4 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان از خیانت تا عشق11

[ دوشنبه سیزدهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 22:2 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان از خیانت تا عشق10

[ دوشنبه سیزدهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 21:45 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان از خیانت تا عشق9

[ دوشنبه سیزدهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 21:44 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان از خیانت تا عشق8

[ دوشنبه سیزدهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 21:39 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان از خیانت تا عشق7

[ دوشنبه سیزدهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 21:38 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان از خیانت تا عشق6

[ دوشنبه سیزدهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 21:36 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان از خیانت تا عشق5

5

یه خواننده پیدا شد و من در حال ذوق مرگ شدنم:|چون خیلی رمان قشنگیه و واقعا کار اشتباهی میکنید که رمانشو نمیخونید:|


ادامه مطلب
[ دوشنبه سیزدهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 21:35 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان از عشق تا خیانت4

4

برا ادامه ی رمان کامنت بذارید!ادامه مطلب
[ چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 22:48 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان از عشق تا خیانت3

[ چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 22:46 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان از خیانت تا عشق2

[ چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 22:45 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان از خیانت تا عشق1

رمان:عشق،بوسه،خیانت(از خیانت تا عشق)

رمانش فوق العاده ست من خوندم خودم خیلی خوشم اومد شکا هم بخونید خیلی رمان زیباییه

من که شخصا عاشق دست به قلم نویسنده شدم

خلاصه:

توي افکار خودم غرق شدم....نتايجي که از اين افکار گرفته بودم.....من

مدتهاست که فهميدم جنس لطيف زن خائنه....چه دختر چه زن همه

خائنن....دختر به پدر و مادرش خيانت مي کنه و يک زن در کمال بي رحمي

به شوهر و شايد بچه اي که داشته باشن....و من فهميدم که حتي دختران

پاک هم خائنن ....اوناها توي ذهنشون خيانت مي کنن....شايد درد

خيانتشون کمتر باشه....اما اونا هم خانئن....يا زنهايي که توي بغل

شوهرشون با مرد ديگه ي هستن...وقتي دست نوازش شوهرشون تداعي

دستان مرد ديگه اي باشه.....

من خيلي وقته

که فهميدم زنها فقط يه وسيله ان واسه ارضاي نيازت....تقصيره من

نيست....تقصيره خودشونه...اين نتيجه رو از رفتارشون گرفتم....

آري جنس لطيف يعني خائن....يعني گرگي در لباس ميش....يعني

مظلومي که از هر ظالمي سنگ دلتر است....زن آن چيزي نيست که نشان

ميدهد....زن اغواگر است....زن با زنانگي اش مي سازد و مي شکند....ومن

امروز از جنس زن متنفرم......نفرتي به وسعت خيانتي که چشيدم....و

انتقامي که در دلم ريشه دوانده....


ادامه مطلب
[ چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 22:44 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]