رمان دبیرستان عشق13(قسمت آخر)

13

قسمت آخر...


ادامه مطلب
[ چهارشنبه هفتم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 19:9 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان دبیرستان عشق12

[ چهارشنبه هفتم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 18:36 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان دبیرستان عشق11

[ چهارشنبه هفتم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 18:28 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان دبیرستان عشق10

[ چهارشنبه هفتم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 18:25 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان دبیرستان عشق9

[ چهارشنبه هفتم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 18:22 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان دبیرستان عشق8

[ چهارشنبه هفتم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 18:19 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان دبیرستان عشق7

[ چهارشنبه هفتم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 18:16 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان دبیرستان عشق6

[ چهارشنبه هفتم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 18:13 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان دبیرستان عشق5

[ چهارشنبه هفتم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 18:9 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان دبیرستان عشق4

[ چهارشنبه هفتم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 18:6 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان دبیرستان عشق3

[ چهارشنبه هفتم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 18:3 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان دبیرستان عشق2

[ چهارشنبه هفتم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 17:58 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان دبیرستان عشق1

نویسنده: فرشته ۶۹

کاربر: ۹۸یا

دبیرستان عشق یه داستان روتین و عاشقانس  

راجبع به یه دختر دبیرستانی که عاشق معلمش میشه
داستان یه دختر مثل تمام دخترای سرزمین من
و برای اون دسته از اقایونی که غیرت رو توی محدود کردن و.......میدونن در صورتی که اصل غیرت داشتن به اینه که زن احساس امنیت کنه
البته زود قضاوت نکنید در مورد مهرداد و تا انتهای داستان همراه باشید


ادامه مطلب
[ چهارشنبه هفتم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 17:53 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]