رمان من نمیترسم8(قسمت آخر)

8

قسمت آخر...


ادامه مطلب
[ سه شنبه هشتم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 22:29 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان من نمیترسم7

[ سه شنبه هشتم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 22:28 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان من نمیترسم6

[ سه شنبه هشتم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 22:27 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان من نمیترسم5

[ سه شنبه هشتم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 22:25 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان من نمیترسم4

[ سه شنبه هشتم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 22:24 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان من نمیترسم3

[ سه شنبه هشتم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 22:22 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان من نمیترسم2

[ سه شنبه هشتم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 22:21 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان من نمیترسم1

نویسنده:rara کاربر نودوهشتیا


خلاصه:ن......آیا اون کیه....یه انسان؟....یه شبح؟؟؟...یا یه موجود فرا زمینی؟؟.....هیچکی نمیدونه ....اما دختر قصه ما بلاخره میفهمه اون کیه......اما کی و چه وقتشو خودتون بخونید دیگه....


ادامه مطلب
[ سه شنبه هشتم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 22:20 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]