رمان دختری که من باشم16(قسمت آخر)

16

قسمت آخر...


ادامه مطلب
[ سه شنبه هشتم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 22:16 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان دختری که من باشم15

[ سه شنبه هشتم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 22:14 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان دختری که من باشم14

[ سه شنبه هشتم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 22:13 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان دختری که من باشم13

[ سه شنبه هشتم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 22:12 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان دختری که من باشم12

[ سه شنبه هشتم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 22:10 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان دختری که من باشم11

[ سه شنبه هشتم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 22:10 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان دختری که من باشم10

[ سه شنبه هشتم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 22:8 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان دختری که من باشم9

[ سه شنبه هشتم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 22:7 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان دختری که من باشم8

[ سه شنبه هشتم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 22:6 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان دختری که من باشم7

[ سه شنبه هشتم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 22:5 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان دختری که من باشم6

[ سه شنبه هشتم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 22:4 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان دختری که من باشم5

[ سه شنبه هشتم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 22:3 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان دختری که من باشم4

[ یکشنبه ششم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 23:34 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان دختری که من باشم3

[ یکشنبه ششم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 23:30 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان دختری که من باشم2

[ یکشنبه ششم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 23:26 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان دختری که من باشم1

اسم رمان هست: دختری که من باشم

تعداد صفحات:یه عالمه! 
زاویه دید:اول شخص (از زبان دو شخص)

نویسنده:نیلوفر 72 کاربر نودوهشتیا(دوسش میدارم)

خلاصه:در یه شب زمستونی پسری در حالی که عصبانیه پای پیاده از خونه مادر و پدرش بیرون میزنه و به سمت خونه خودش میره نزدیک خونه که میرسه متوجه صدایی میشه میره ببینه چه خبره که با صحنه دعوا رو به رو میشه همون طور که به سمت طرفین دعوا می دوه حاضرین با دیدن اون پا به فرار میذارن و تنها یه نفر رو زمین افتاده پسر لاغر و نحیفی که چاقو خورده اونو به خونش میبره و اونجاس که میفهمه پسری که اورده خونش یه دختره.....

الان تا ته ماجرا رو رفتین دیگه خودمم عاشق خلاصمم هیچکی تو خماری نمی مونه!!!


شخصیت های اصلی:
آوا:نامی دخترانه با ریشه فارسی به معنای صدایی که به آواز خوانده می شود یا از آلات موسیقی به گوش می رسد
مهران:اسمی پسرانه با ریشه فارسی مرکب از مهر( محبت یا خورشید) + ان( پسوند نسبت)، از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر اورند سردار ایرانی در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی


ادامه مطلب
[ یکشنبه ششم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 23:22 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]