رمان گناهکار 83 - (قسمت آخر)

-83-

--->پایان


ادامه مطلب
[ یکشنبه ششم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 16:27 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 82

[ یکشنبه ششم مرداد ۱۳۹۲ ] [ 16:16 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 81

[ یکشنبه سی ام تیر ۱۳۹۲ ] [ 19:13 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 80

[ یکشنبه سی ام تیر ۱۳۹۲ ] [ 19:10 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 79

[ چهارشنبه نوزدهم تیر ۱۳۹۲ ] [ 22:10 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 78

[ دوشنبه هفدهم تیر ۱۳۹۲ ] [ 0:22 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 77

[ سه شنبه یازدهم تیر ۱۳۹۲ ] [ 15:35 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار

پیام نویسنده ی رمان گناهکارfereshteh27رمان گناهکار چیزی به پایانش نمونده شاید فوقش 1 صفحه(دقت کنید گفتم 1 صفحه نه 1 پست!!) و برای همین رمان نیاز به ویرایش داره که اگه یه وقت کلمه و یا جمله ای تو رمان جا افتاده اون رو ویرایش کنم تا بعد از اتمامش با مشکل مواجه نشید و این رو کوتاهی از جانب من ندونید..الان چند روزی ِ که درگیر ویرایشش هستم..به بچه ها تو پروفایلم قول دادم اینجا هم میگم که به محض تموم شدن ویرایش دست پر میام پیشتون..
شاید بگید چرا اینجا قطعش کردی و حالا به فکر ویرایش افتادی؟!..
و در جوابتون باید بگم چون از اینجا به بعد رمان اساسی باید روش کار بشه چون تموم احساسات و درگیری های شخصیتا توی این قسمتا خلاصه میشه که می خوام با حوصله روشون کار کنم و سرسری ازشون رد نشم..


[ پنجشنبه ششم تیر ۱۳۹۲ ] [ 14:37 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 76

[ پنجشنبه سی ام خرداد ۱۳۹۲ ] [ 4:6 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 75

[ یکشنبه بیست و ششم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 12:20 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 74

میشه یکم صبر داشته باشد...این رمان هنوز تموم نشده...منم اشتباه کردم گذاشتم...لطفا دیگه نگین زودتر...نویسنده گذاشت منم میذارم...دیگه ذخیره ندارم...همه رو گذاشتم...منتظرم خودمم


ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 18:7 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 73

[ چهارشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 15:39 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 72

[ جمعه هفدهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 22:51 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 71

[ پنجشنبه نهم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 10:24 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 70

[ دوشنبه ششم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 15:19 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 69

[ پنجشنبه دوم خرداد ۱۳۹۲ ] [ 14:0 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 68

-68-یا خواننده نداره یا خسته میشین نظر بدین


ادامه مطلب
[ سه شنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 18:22 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 67

[ یکشنبه بیست و نهم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 0:37 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 66

[ پنجشنبه بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 20:55 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 65

[ سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 21:19 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 64

[ یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 19:55 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 63

-63-دوباره بخونید ویرایش شده از زبون آرشام


ادامه مطلب
[ جمعه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 9:49 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 62

[ جمعه ششم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 16:37 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 61

[ سه شنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 19:20 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 60

[ یکشنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ ] [ 15:19 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 59

[ چهارشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 16:18 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 58

[ یکشنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 12:42 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 57

[ شنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 15:29 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 56

[ چهارشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 15:38 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 55

[ چهارشنبه بیست و یکم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 15:32 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 54

[ شنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 14:26 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 53

[ شنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 14:23 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 52

[ شنبه هفدهم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 14:10 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 51

[ پنجشنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 20:46 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 50

[ چهارشنبه چهاردهم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 13:16 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 49

[ یکشنبه یازدهم فروردین ۱۳۹۲ ] [ 14:36 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 48

[ دوشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 11:26 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 47

[ یکشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 11:0 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 46

[ پنجشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 14:40 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 45

[ دوشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 20:32 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 44

[ جمعه هجدهم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 17:26 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 43

[ سه شنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 22:5 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 42

-42- 

این رمان هنوز تموم نشده نویسنده دیر میذاره پس ممکنه بعضی موقع ها پست جدید نداشته باشیم


ادامه مطلب
[ شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 19:2 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 41

[ پنجشنبه دهم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 21:51 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 40

[ چهارشنبه نهم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 19:14 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 39

[ سه شنبه هشتم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 22:39 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 38

[ سه شنبه هشتم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 13:56 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 37

[ دوشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 15:56 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 36

[ دوشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 15:49 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]

رمان گناهکار 35

[ یکشنبه ششم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 20:6 ] [ دلـارامــ (مدیروب) ]
[ ]